Proces výstavby

Snažíme sa ponúknuť klientom len to najlepšie. Spolupráca s nami prebieha nasledovne.

1. Prvé stretnutie

Začiatok našej budúcej spolupráce je prvé stretnutie, čo tvorí dôležitú časť celého procesu.  Na prvom stretnutí nám predložíte svoje predstavy, požiadavky a možnosti. Preberieme si spoločne ako to celé bude prebiehať, aké podklady od Vás potrebujeme, prípadne vám poradíme ako ďalej postupovať.

Súčasťou prvého stretnutia je aj obhliadka stavby/pozemku, kde si podrobnejšie prejdeme možnosti, nasníma sa fotodokumentácia, v prípade potreby sa vykoná zameranie stavby. Dohodneme si ďalšie podrobnosti, ktoré sú potrebné. Ďalší postup závisí od toho, či pôjde o realizáciu katalógového domu alebo budeme vyhotovovať individuálny projekt

2. Realizácia projektu

Srdcom a základom našej firmy je komplexná realizácia pozemných stavieb, ktorú úspešne vykonávame už niekoľko rokov. Ku každej realizácii sa  pristupuje s nadšením a s využitím našich skúseností.

Realizácia prebieha podľa zmluvne dohodnutých podmienok a individuálnych častí.
Pred samotným začiatkom stavebných prác Vám vypracujeme Zmluvu o dielo.

Zmluva o dielo obsahuje najmä:
• cenu a termíny realizácie
• spôsob úhrad
• zoznam práv a povinností oboch zmluvných strán
• výkaz výmer  (položkový rozpočet)

Cenová ponuka v zmluve je prehľadná, aby zákazník vedel, čo všetko má v cene.

3. Odovzdanie

Po skončení prác sme s Vami neskončili. Sme tu pre Vás stále so záručným aj pozáručným servisom.

Naša spolupráca nekončí odovzdaním diela, ale pokračuje až po úspešné zvládnutie kolaudácie a teda do udelenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Počas procesu kolaudácie vám bude k dispozícií špecialista, ktorý bude prípadné pripomienky komunikovať a riešiť.

Naša spoločnosť poskytuje aj následný servis nehnuteľnosti, či už záručný alebo pozáručný.

Etapy výstavby

1. Realizácia projektovej dokumentácie

Dokumentácia je potrebná k stavebnému povoleniu a stojí od 1500€, následne je potrebná aj obhliadka architekta na Vašom pozemku, kvôli správnemu a vhodnému osadeniu stavby.

2. Realizácia základovej dosky

Cena od 70€ / m2. Záleží od rozmerov základovej dosky a rovinatosti pozemku.

3. Hrubá stavba

Je jednou z najdôležitejších etáp stavby. Hrubá stavba zahŕňa výkopy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, nenosné konštrukcie, schodisko, strešná konštrukcia, strecha a komín. Všeobecne sa dá povedať, že hrubá stavba je postavenie surového domu bez estetických úprav.

4. Holodom

Holodom je stavba, ktorá je pripojená na inžinierske siete. Sú v ňom natiahnuté rozvody všetkých sietí, kompletná elektroinštalácia, zdravotechnika, bleskozvod, rozvod vody, kúrenie, kanalizácia a komín. V rámci štádia holodomu sú zahrnuté aj okná, vchodové dvere, stropy, povrchová úprava vonkajších stien, úprava podlahy a zateplenie.

5. Dom na kľúč

Zahŕňa: interiérové dvere, zárubne, obklady, laminátovú či drevenú podlahu, svietidlá, vypínače, sanitu, povrchovú úpravu vnútorných stien. Oplotenie pozemku, terasu, chodníky či parkovacie plochy Vám vieme nacenit a zrealizovať po vzájomnej  dohode.

V prípade záujmu pre tento druh stavby, vieme Vám ho zaobstarať vrátane zariadeného interiéru. Váš dom pripravíme kompletne pre nasťahovanie.

6. Záručný aj pozáručný servis

Po skončení prác sme s Vami neskončili. Pokaľ sa Vám v budúcnosti niečo poškodí, my budeme stále na linke so záručným aj pozáručným servisom.

Naši partneri …